Първото Име в Инвестициите!

English

Вашето Място на Wall Street!

Новини от Варчев Брокерс

MiFID Regulated
Захранване на сметка

Свържете се с нас

Помощник на инвеститора

Статии

Посочената информация не е с цел препоръка за покупка или продажба по смисъла на ЗПФИ и други подзаконови актове.

06.04.2017г. Очакванията са за по-голям ръст на икономиката в България за 2017 г.

Изключитлено позитивни са данните от пролетната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите (МФ).

На фона на по-добрите очаквания за икономиката, ниски лихви и търсенето на възможности за инвестиции, перспективите пред търговията с акции на БФБ София се подобряват.

05.04.2017: SOFIX с най-доброто си представяне от 2008 г. насам

SOFIX се повиши до нов 8,5-годишен рекорд при затваряне от 641,77 пункта след дневно повишение с 0,9% . Дневният ръст е най-големият от

Защо в последния ден за излизане на отчетите се получиха масираните разпродажби? Кои фактори диктуваха поведението на инвеститорите днес 30.01.2009г.?

През изминалата седмица станахме свидетели на значителни понижения в цените на почти всички емисии търгувани на БФБ-София АД. Причините са комплексни но като най съществените може да изброим няколко например

От началото на годината БФБ губи среднодневно по 90 млн. лв. на ден.Само на плиткия пазар ли се дължи спада или има и други фактори? Защо банките са подложени на силни разпродажби от началото на годината?

БФБ – София губи част от борсовата си капитализация вследствие на продължаващият спад на цените на по-голямата част от финансовите инструменти

Каква ще бъде печелившата стратегия за инвестиции на БФБ през 2009 г.Каква диверсификация на портфейла би била най-успешна за инвеститорите?

Успешна е тази стратегия за търговия, която е базирана на основните правила, като например висока дисциплина, лимитиране на загубите, преследвана печалба, висока информираност и големи познания

Защо според вас началото на 2009 г. е по-силно за сините чипове?По-меки ли са очакванията на инвеститорие в началото на 2009 г.?Намаля ли инерцията от негативизма през тази година?Очаквате ли годишните отчети да дадат тласък при търговията с акциите на тези дружества?

Началото на 2009 година е по-силна за сините чипове, тъй като участниците на фондовият пазар се преорентираха в търговията главно към предприятия с добър фундамент

Очаквания за движението на цените на БФБ за 13.01.2009

  Днес 13.01.2009 година търговията на БФБ - София ще бъде повлияна главно от два фактора.

Излизането на новите акции чрез увеличението на капитала и на нова компания слад IPO може ли да се тълкува като сигнал за емитентите, че кризата е към своя край?

липсата на нови първични публични предлагания ни показва, че настроениата на инвеститорите са доста песимистични

Как според Вас ще протече търговията на БФБ през месец ноември

Негативните фактори, които влияят на търговията запазват своята сила и ще продължават да й въздействат и през месец ноември.

Обзор на международните фондови пазари за месец октомври.

Октомври беше кошмарен за фондовите пазари по света. До средата на месеца паниката сред инвеститорите достигна шокиращи размери, като дори се стигна дотам Бордът на Ню-Йоркската фондова борса да обмисля временно затваряне на борсовата търговия

Как се отразява глобалната финансова криза у нас ?

Като малка отворена икономика с валутен борд България е уязвима на външни шокове, т.е. реалистично е да се очаква известно пренасяне на негативни ефекти от глобалната финансова криза

Глобалната финансова криза и как влияе тя върху нашата икономика?

Т.нар. „балон” на американския жилищен пазар се „спука” през лятото на 2007 година и беше първоначалния импулс за настоящата световна финансова криза.

Нормално ли е според вас, 52-те компании в индексите да имат дял от 43.13%, при положение, че петте най-големи по пазарна оценка държат над 35%?

в момента имаме изкривяване на пазарната оценка на компаниите, като при тези с изключително малък  free float капитализацията остана нереално голяма.

На какво се дължат резултатите на агрокомпаниите листнати на БФБ? Кое тримесечие е най-силно за тези дружества?

„Зърнени Храни България”АД очаквано отбелязаха прогрес спрямо предходния отчет

Смятате ли че поевтиняването на нефта до 100 долара ще окаже положително влияние върху резултатите на компаниите за третото тримесечие?

следователно ефектът ще бъде понижение на делът на разходите на предприятията за горива с около 15.66%.

Как ще коментирате идеята за създаване на сребърен фонд, какви точно ще са функциите му според вас?

Една от функциите, заложена в така наречения „ сребърен фонд „ ще бъде туширането на натиска върху публичните разходи за пенсии при влошаване на демографската ситуация в страната.

На какво се дължът добрите финансови резултати на банките през първото тримесечие?

На какво се дължът добрите финансови резултати на банките през първото тримесечие?
Как очаквате да се движат показателите през следваюото тримесечие?
Дали световната кредитна криза е оказала влияние върху българските банки.

Нарушават ли се правата на акционерите в България? По какъв начин?

- Нарушават ли се правата на акционерите в България? По какъв начин?
- Вие с какви проблеми се сблъсквате във вашата практика?
- и каквото още вие се сещате, че е интересно..

Обзор за търговията на БФБ АД София за 18.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 18.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 17.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 17.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 13.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 13.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 12.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 12.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 11.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 11.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 10.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 10.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 09.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 09.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 06.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 06.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 05.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 05.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 04.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 04.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 03.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 02.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 02.06.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 30.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 30.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 29.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 28.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 27.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 26.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 23.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 21.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 20.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 19.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 17.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 16.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 15.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 14.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 12.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 13.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за10.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 09.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 08.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 07.05.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 30.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 29.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 24.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 23.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 22.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 21.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 17.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 17.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 16.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 15.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 15.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 14.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 14.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 11.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 11.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 10.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 10.04.2008г

Коментар за в-к "Пари"

Какво вещаят обратните изкупувания на акции обявени от няколко компании? Това подцененост на акциите ли е?

Коментар за в-к "Дневник"

Според вас направените предложения за увеличения на капиали със собствени средства на дружествата, ще имат ли същия позитивен ефект върху пазара, както миналата година?

Обзор за търговията на БФБ АД София за 09.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 09.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 08.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 08.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 07.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 07.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 04.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 04.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 03.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 03.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 02.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 02.04.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 28.03.2008г

 Обзор за търговията на БФБ АД София за 28.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 27.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 27.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 26.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 26.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 25.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 25.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 24.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 24.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 21.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 21.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 19.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 19.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 18.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 18.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 17.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 17.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 14.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 14.03.2008г

Обзор на БФБ АД за 13.03.2008 година

Обзор на БФБ АД за 13.03.2008 година

Обзор за търговията на БФБ АД София за 12.03.2008г

Обзор на БФБ-София за 12.03.2008г.  

Коментар за в-к "Пари"

Коментар за в-к "Пари" относно консолидираният отчет на Първа инвестиционна банка АД.

Обзор за търговията на БФБ АД София за 11.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 11.03.2008г

Коментар за в-к "Дневник"

Ще бъдат ли привлекателни публичните предлагания през настоящата година с оглед на по-ниските ценови отношения, към които се ориентират пазарните участници?

Обзор за търговията на БФБ АД София за 10.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 10.03.2008г

Коментар за в-к "Пари"

Кое бута пазара надолу въпреки добрите консолидиарни отчети.

Обзор за търговията на БФБ АД София за 07.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 07.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 06.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 06.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 05.03.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 05.03.2008г

Коментар за в-к "Пари" годишен отчет "Еврохолд България"

Коментар относно консолидираният отчет на "Еврохолд България" за в-к "Пари".

Обзор за търговията на БФБ АД София за 04.03.2008г

 Обзор за търговията на БФБ АД София за 04.03.2008г

Коментар за в-к Пари - годишен отчет Енемона АД

Коментар за годишният отчет на Енемона АД.

Коментар за в-к Пари

До колко може да се очаква предлагането на Инвестбанк и на Меком да раздвижат пазара. Да очакваме ли цените, на които се предлагат книжата ще предизикат интерес в инвеститорите. Кое ще накара IPO-тата пак да станат достатъчно провлекателни?

Обзор за търговията на БФБ АД София за 27.02.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 27.02.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 26.02.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 26.02.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 25.02.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 25.02.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 22.02.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 22.02.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 21.02.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 21.02.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 20.02.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 20.02.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 19.02.2008г

Обзор за търговията на БФБ АД София за 19.02.2008г

Обзор на търговията на БФБ за 18.02.2008

                                                                  

Обзор на търговията на БФБ за 18.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 15.02.2008

   Обзор на търговията на БФБ за 15.02.2008

Коментар за в-к "Дневник" от 14.02.2008

Коментар за в-к "Дневник" от 14.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 13.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 13.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 12.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 12.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 11.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 11.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 08.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 08.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 07.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 07.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 06.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 06.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 05.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 05.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 01.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 01.02.2008

Обзор на търговията на БФБ за 31.01.2008

Обзор на търговията на БФБ за 31.01.2008

Обзор на търговията на БФБ за 30.01.2008

Обзор на търговията на БФБ за 30.01.2008

Обзор на търговията на БФБ за 29.01.2008

Обзор на търговията на БФБ за 28.01.2008

Коментар за в-к "Дневник" от 28.01.2008

Как де гледаме на решението за продажба на "Кремиковци"?

Коментар за в-к "Дневник" от 29.01.2008

Смятате ли, че сривът на борсата ще пренасочи инвеститорите във фондове
с по-нискорискови схеми? Очаквате ли подобна тенденция да се задълбочи?

Обзор на търговията на БФБ за 28.01.2008

Обзор на търговията на БФБ за 28.01.2008

Обзор на търговията на БФБ за 24.01.2008

Обзор на търговията на БФБ за 24.01.2008

Обзор на търговията на БФБ за 23.01.2008

Обзор на търговията на БФБ за 23.01.2008

Обзор на търговията на БФБ за 22.01.2008

Обзор на търговията на БФБ за 22.01.2008

Обзор на търговията на БФБ за 21.01.2008

Обзор на търговията на БФБ за 21.01.2008

Обзор на търговията на БФБ за 18.01.2008

Днешната борсова сесия стартира със слаба търговия

Обзор на търговията на БФБ за 17.01.2008

Динамичните движения по емисиите се запазиха и днес17.01.2007  на БФБ с разликата, че днес бяха в положителна посока

Помощник на инвеститора

Бързи линкове