Първото Име в Инвестициите!

English

Първото Име в Инвестициите!

Новини от Варчев Брокерс

MiFID Regulated
Захранване на сметка

Свържете се с нас

Инвестиционно посредничество

Търговия с акции на БФБ

Търговията с акции е все по-привлекателна инвестиционна алтернатива за инициативни хора с необходимото самочувствие и познания. Българските публични компании се котират на БФБ-София.

Първично публично предлагане (IPO)

Първично публично предлагане (IPO – Initial Public Offering) е листване (емитиране) на първа емисия обикновени акции на дадена компания на фондовият пазар. Най-съществената цел на IPO-то е набиране на допълнителен собствен капитал за предприятието.

Сливания и придобивания

Корпоративните сливания/придобивания най-често са многоетапен и сложен процес. От определящо значение са анализът и подготовката на сливането/придобиването, които трябва да гарантират коректно оценяване на икономическите ползи.

Инвестиционни консултации

Консултации и оценяване на компании. В зависимост от спецификата на Вашия бизнес и конкретните ситуационни характеристики, ние ще разработим анализ в необходимата Ви насока – базиран на теорията и утвърдени световни модели.

Търгово предлагане

Търговото предлагане бива задължително и доброволно според размера на дяловото участие на мажоритарния акционер. Към останалите акционери се отправя оферта с фиксирана цена и определен срок за приемане, която се одобрява от Комисията за Финансов Надзор.

Регистрационно агентство

Унаследяване на ценни книжа, издаване дубликат на депозитарна разписка. "Варчев Финанс" е лицензиран регистрационен агент – извършва процедури по установяване и прехвърляне на собственост на ценни книжа.

Нашата философия

Най-известните и успешни финансови институции в света носят имената на създателите си. Като обещание за прозрачност и личен ангажимент към инвеститорите. Като гаранция за стремежа към възможно най-доброто и сигурно управление на лични и корпоративни капитали.

Всеки има право на по-добър живот. Нашата цел е да Ви го направим по-богат. В сложният и динамичен свят на финансовите пазари възможностите са толкова големи, колкото и трудностите. Ние ги преодоляваме и се развиваме. Търсим винаги новото, перспективното. Защото парите осигуряват по-добър живот. Нека Ви подобрим живота.

Varchev Brokers Inside

Бъдете един от брокерите на ИП "Варчев Финанс" ЕООД, като разгледате снимките от офиса ни и рекламните видеоклипове. Изтеглете нашите предложения за screensaver и wallpaper!

Помощник на инвеститора

Бързи линкове