Първото Име в Инвестициите!

English

Вашето Място на Wall Street!

Новини от Варчев Брокерс

MiFID Regulated
Захранване на сметка

Свържете се с нас

Инвестиционно посредничество

Търговия с акции на БФБ

Търговията с акции е все по-привлекателна инвестиционна алтернатива за инициативни хора с необходимото самочувствие и познания. Българските публични компании се котират на БФБ-София. Два са начините за подаване на поръчки:

  • като посетите офис на ИП "Варчев Финанс" ЕООД и подадете лично поръчка за покупка/продажба или с нотариално заверено пълномощно (при представителство);
  • чрез Интернет-базираната система за електронна търговия – COBOS. Достатъчно е да сключите договор за ползване на COBOS в някой от нашите офиси и да получите личния си сертификат на Вашия e-mail;

При продажба на акции е необходимо да носите депозитарна разписка и лична карта. За покупка единствено е необходима лична карта. Суми до 5000 лв. се приемат и изплащат на каса. Суми, надвишаващи 5 000 лв. задължително се превеждат по банков път:

  • Уникредит Булбанк АД
  • Титуляр: ИП "Варчев Финанс" ЕООД
  • BIC: UNCRBGSF
  • IBAN: BG 36 UNCR 700010 VARCHEV 1 в лева
  • ОСНОВАНИЕ: ПОКУПКА НА АКЦИИ

ИП "Варчев Финанс" ЕООД посредничи и при продажбата на всички видове компенсаторни инструменти, които се търгуват на БФБ-София – компенсаторни записи, поименни компенсаторни бонове, жилищни компенсаторни записи.

Помощник на инвеститора

Бързи линкове