Първото Име в Инвестициите!

English

Първото Име в Инвестициите!

Новини от Варчев Брокерс

MiFID Regulated
Захранване на сметка

Свържете се с нас

Инвестиционно посредничество

Сливания и придобивания

Корпоративните сливания/придобивания най-често са многоетапен и сложен процес. От определящо значение са анализът и подготовката на сливането/придобиването, които трябва да гарантират коректно оценяване на икономическите ползи, максимизиране на ефективността му и намаляване до минимум на организационните и правни затруднения. "Варчев Финанс" ще подпомогне прецизирането на този процес и осъществяването му в предвидените срокове.

Всяко сливане/придобиване е с ясно изразена специфика и изисква индивидуален подход. Съобразявайки се със ситуационните характеристики, ”Варчев Финанс” обособява предлаганите услуги в няколко задължителни етапа:

  • предварителен анализ и подготовка – оценяване на стойността на компанията, на секторната и макро среда, анализ на възможните подходи за осъществяване на сливането/придобиването, анализ на разходите по операцията и икономическата ефективност;
  • планиране на сливането/придобиването – разработка в детайли на процеса и фазите му; възможните заплахи за осъществяването му; предварителни срещи и консултации с контрагенти във връзка със сливането/придобиването.
  • подпомагане и консултиране реалното протичане на сливането/придобиването.

Помощник на инвеститора

Бързи линкове