Първото Име в Инвестициите!

English

Вашето Място на Wall Street!

Новини от Варчев Брокерс

MiFID Regulated
Захранване на сметка

Свържете се с нас

Инвестиционно посредничество

Инвестиционни консултации и оценяване на компании

ИП "Варчев Финанс" ЕООД предлага широк набор от инвестиционни консултации:

  • изготвяне на бизнес планове;
  • маркетингови анализи;
  • анализи на отделни дейности и организация в предприятието с цел оптимизиране;
  • оценяване на възможностите за привличане на собствен и заемен капитал;
  • анализ на конкурентноспособността на предприятия;
  • кризисен мениджмънт планиране и др.

В зависимост от спецификата на Вашия бизнес и конкретните ситуационни характеристики, ние ще разработим анализ в необходимата Ви насока – базиран на теорията и утвърдени световни модели, но изцяло ориентиран към практическите нужди и цели.

Помощник на инвеститора

Бързи линкове