Първото Име в Инвестициите!

English

Вашето Място на Wall Street!

Новини от Варчев Брокерс

MiFID Regulated
Захранване на сметка

Свържете се с нас

Инвестиционно посредничество

Търгово предлагане

Търговото предлагане бива задължително и доброволно според размера на дяловото участие на мажоритарния акционер. Към останалите акционери се отправя оферта с фиксирана цена и определен срок за приемане, която се одобрява от Комисията за Финансов Надзор. В търговото предложение се съдържа обосновка на предложената цена спрямо общоприети оценъчни методи и нормативна уредба.

"Варчев Финанс" подготвя и осъществява:

  • консултации;
  • изчисляване и обосновка на търговата цена;
  • документално и организационно осъществяване на търговото предложение;
  • внасяне на документацията в Комисията за Финансов Надзор;
  • регистрация и публикуване на резултатите;

Помощник на инвеститора

Бързи линкове